VEJLE AUTO EXPORT
Storgaden 97
DK – 6052 Viuf
Danmark

+45 88 638 639
info@vejleautoexport.dk

§ 2 i hvidvaskloven – ligningslovens § 8 Y

Her er vores argument, hvorfor vi desværre må AFVISE at købe bilen, fra private af med håb om at modtage høje summer i rent kontanter. Som naturligvis og er gældende til erhvervsdrivende med et CVR-nummer.

Sami er ”ramt” af to beløbsgrænser, som har betydning for ham:

Ved køb:

Når Sami køber en bil/varevogn, er han ”ramt” af ligningslovens § 8 Y.

Efter denne bestemmelse kan Sami købe en bil mv. kontant, hvis bilen ikke koster mere end 10.000 kr. inkl. moms.

Hvis Sami betaler mere end 10.000 kr. kontant for bilen, så mister Sami fradrag for købesummen – ved et senere salg kommer han da lidt firkantet sagt til at betale skat af hele salgssummen.

Ved køb for mere end 10.000 kr. skal Sami benytte en af følgende fremgangsmåder for at opnå fradrag for udgifterne til købet:

• betaling fra konto til konto, via et pengeinstitut eller betalingsinstitut

• betaling på anden måde til modtagerens konto, f.eks. ved anvendelse af betalingskort, hvorved der sikres en entydig elektronisk identifikation af betaler og betalingsmodtager
Betaling med check sidestilles med en betaling med kontanter.

Ved salg:

Når Sami sælger en bil/varevogn mv., er han omfattet af hvidvaskloven. 

Efter § 2 i hvidvaskloven må Sami ikke modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover.

I forhold til beløbsstørrelsen kan reglen ikke ”omgås” ved at dele betalingen op, da det i hvidvasklovens § 2 også er fastsat, at beløbsgrænsen også omfatter flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Bøden for en overtrædelse er til at tage at føle på. Bødestraffen er sat til 25% af det beløb, som overstiger de 50.000 kr., dog mindst 10.000 kr. Det vil sige:

• Salgssum mellem 50.001 kr. og 90.000 kr. = bøde 10.000 kr.

• Salgssum over 90.000 kr. = bøde på 25% af salgssum minus 50.000 kr. Ved grove og forsætlige overtrædelser kan sanktionen være straf (fængsel).

Kilde: Steen Johansen
Manager | Region Syd, Skatteafdelingen.