VEJLE AUTO EXPORT
Storgaden 97
DK – 6052 Viuf
Danmark

+45 88 638 639
info@vejleautoexport.dk

– § 2 i hvidvaskningen loven
– ligningslovens § 8 Y

Vejle AutoExport er ”ramt” af to beløbsgrænser, som har betydning for dem:

Ved køb:

Når Vejle AutoExport køber en bil/varevogn, er han ”ramt” af ligningslovens § 8 Y.

Efter denne bestemmelse kan Vejle AutoExport købe en bil mv. kontant, hvis bilen ikke koster mere end 8.000 kr. inkl. moms.

Hvis Vejle AutoExport betaler mere end 8.000 kr. inkl. moms kontant for bilen, så mister Sami fradrag for købesummen – ved et senere salg kommer han da lidt firkantet sagt til at betale skat af hele salgssummen.

Ved køb for mere end 8.000 kr. inkl. moms skal Sami benytte en af følgende fremgangsmåder for at opnå fradrag for udgifterne til købet:

• Betaling fra konto til konto, via et pengeinstitut eller betalingsinstitut

• Betaling på anden måde til modtagerens konto, f.eks. ved anvendelse af betalingskort, hvorved der sikres en entydig elektronisk identifikation af betaler og betalingsmodtager.


Betaling med check sidestilles med en betaling med kontanter.

Ved salg:

Når Vejle AutoExport sælger en bil/varevogn mv., er han omfattet af hvidvaskloven. 

Efter § 2 i hvidvaskloven må Vejle AutoExport ikke modtage kontantbetalinger på 19.999,- kr. eller derover.

I forhold til beløbsstørrelsen kan reglen ikke ”omgås” ved at dele betalingen op, da det i hvidvasklovens § 2 også er fastsat, at beløbsgrænsen også omfatter flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Bøden for en overtrædelse er til at tage at føle på. Bødestraffen er sat til 25% af det beløb, som overstiger de 19.999,- kr., dog mindst 10.000 kr. Det vil sige:

• Salgssum mellem 20.001 kr. = bøde 10.000 kr + moms.

• Salgssum over 20.001,- kr. = bøde på 25% af salgssum minus det beløb de har fået over de 20.001,- kr.
Ved grove og forsætlige overtrædelser kan sanktionen være straf (fængsel).